Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny (Or.Sa.)


Kierownik Referatu - Ewa WIECZOREK

Adres:
u. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK

Telefon
(33) 82-950-34 sekretariat

(33) 82-950-11 Biuro Obsługi Interesanta

(33) 82-950-13 Biuro Rady Miejskiej

(33) 82-950-39 ewidencja ludności

(33) 82-950-38 kierownik referatu
Fax
(33) 81-78-763

Zadania:

Referat Or.SA. zapewnia sprawą organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzi sprawy osobowe pracowników i kierownikow jednostek orgaizacyjnych, realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności, spraw wojskowcyh, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zadania w zakresie obsługi Rady Miejskiej i jej organów. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Przewodniczącego Rady oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, przygotowuje wybory ławników do sądów powszechnych, prowadzi archiwum zakładowe, zamawia pieczęcie i prowadzi ich ewidencję, prowadzi zbiorczą ewidencję skarg i wniosków obywateli, wykonuje prace związane z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi,samorządowymi oraz referendami. gospodaruje etatami i funduszem na wynagrodzenia pracowników, prowadzi zagadnienia szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, zaopatruje Urząd w druki, w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, biurowe oraz komputery, prowadzi obsługę centrali telefonicznej, fax-u i poczty elektronicznej, gospodaruje drukami ścisłego zarachowania ,prowadzi ewidencję ludności, wydaje decyzje administracyjne w sprawach zameldowania lub wymeldowania,wydaje decyzje o zbiórkach publicznych, realizuje zadania w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP oraz współdziała w tych sprawach z organami wojskowymi, realizuje zadania z zakresu ochrony p.poż., opracowuje i na bieżąco aktualizuje plany OC, wpółdziała z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, organizuje szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W referacie zatrudnionych jest 8 pracowników:
- inspektor Helena PRZYBYŁA - inspektor mgr Zofia KOCIOŁEK
- inspektor Anna SZOSTAK,
- inspektor Iwona SADRIJA,
- podinspektor mgr Barbara MAREK,
- podinspektor mgr Katarzyna GÓRNY,
- starszy informatyk inż.Krzysztof WOLICKI - podinspektor mgr Renata PIETRYSZAK

Informacja w związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. nowej ustawy o zbi

01‑07‑2014 10:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Wieczorek
email: poczta@szczyrk.pl tel.:033 829-50-38
, w dniu:  24‑07‑2007 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  24‑07‑2007 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2015 13:38:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie