Uchwała Nr XLII/265/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 lipca 2017 r.


Plik pdf Uchwała Nr XLV/286/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 października 2017 r.
07‑11‑2017 11:44:00
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w Szczyrku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLV/285/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 października 2017 r.
07‑11‑2017 11:42:37
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szczyrku przy ul. Południowej oznaczonych jako działka 1006/2 i 1006/5 na działkę 1007/2.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLV/284/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 października 2017 r.
07‑11‑2017 11:41:09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Parku Zwierzyniec.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLV/283/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 października 2017 r.
07‑11‑2017 11:39:45
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLV/282/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 października 2017 r.
07‑11‑2017 11:36:40
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLIV/281/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r.
26‑09‑2017 14:47:58
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
951KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLIV/280/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r.
26‑09‑2017 14:45:57
w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2017r
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLIV/279/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r.
26‑09‑2017 14:44:44
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 5789/2.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLIV/278/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r.
26‑09‑2017 14:43:23
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XLIV/277/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r.
26‑09‑2017 14:42:14
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im Królowej Jadwigi w Szczyrku, w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
372KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 76 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Anna Szostak , w dniu:  04‑01‑2017 15:02:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  04‑01‑2017 15:02:11
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2017 11:48:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie