Referat Finansowo-Budżetowy (FN)


Kierownik Referatu-Skarbnik Miasta - Kazimiera EGIELMAN

Adres:
Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK
Telefon
(33) 82-950-17

(33) 82-950-15

(33) 82-950-21 Skarbnik Gminy

(33) 82-950-18 Kasa
Fax
(33) 81-78-763


Zadania:
Referat Finansowo-Budżetowy prowadzi sprawy związane z terenową gospodarką budżetową i finansową, poborem podatków i opłat lokalnych.Opracowuje projekty Uchwał Rady Miejskiej w sprawie budżetu na dany rok oraz projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania tego budżetu. Nadzoruje i koordynuje prace związane z opracowywaniem projektu budżetu oraz szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych, opracowywuje propozycje do projektów programów gospodarczych miasta, opracowuje sprawozdania analityczno-opisowe z wykonania budżetu. Prowadzi rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z dochodów budżetu, prowadzi księgowość inwestycji. Prowadzi wymiar podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od posiadania psów, prowadzi księgowośc podatkową, sporządza roczne sprawozdania z wymiaru. Nadzoruje terminy wpłacania należności, wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze. Wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym.

W Referacie FN zatrudnionych jest 8 pracowników:
referent Joanna HANDEREK inspektor Dobrosława ZAWADZKA,
inspektor Ewa URBANIEC,
inspektor Grażyna MOSIO
podinspektor Beata STECZEK-PLATA,
inspektor Krystyna PONIKWIA,
inspektor Barbara PIEKIELNIAK-SORDYL,
podinspektor Barabara PEZDA,

Informacja wytworzona przez:
Ewa Wieczorek
email: poczta@szczyrk.pl tel.:033 829-50-38
, w dniu:  04‑01‑2007 08:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2015 13:40:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive