Komunikaty i ogłoszenia


Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania ofert kandydatów do reprezentacji
oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Burmistrz Miasta  Szczyrk działający na podstawie art. 9a, ust.3, pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021.1249 ze zm.) zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Szczyrk do zgłaszania kandydatów do reprezentacji i prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na terenie Miasta Szczyrk.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 27 września 2023 r. pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysyłanej na adres:  projekt@mops.szczyrk.pl  lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię lub skan aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  Sądowego, innego rejestru lub kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Szczyrk

Powyższe podyktowane jest potrzebą realizacji delegacji ustawowej, wynikającej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. zmieniającej niniejszą ustawę.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu

13‑01‑2023 13:29:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030 - ankieta

14‑12‑2022 08:54:50

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030 zwracamy się z prośbą do Państwa, jako mieszkańców miasta, o podzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz pomysłami na zmiany, jakie mogą w najbliższych latach wpłynąć na jakość życia w Szczyrku. Dokument ten będzie określał cele i kierunki rozwoju w perspektywie 2030 roku, w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Strategia stanowić będzie podstawę do kreowania oraz wzmacniania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Szczyrku, a także będzie ważnym instrumentem dla pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań prorozwojowych. Państwa opinie oraz sugestie stanowić będą kluczowy element procesu planowania rozwoju.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_szczyrk

Ankietyzacja potrwa do 31.12.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta Szczyrk informuje, że Gmina Szczyrk przystępuje do zakupu tego paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31.12.2022 r.

08‑11‑2022 16:06:56
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk"

03‑11‑2022 15:11:10
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie BIP o wył. zm. Studium.pdf
03‑11‑2022 15:12:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
536KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek do uwag wyłożenie proj. zmiany Studium i Prognozy XI -XII 22 (1).doc
14‑11‑2022 08:43:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Prognoza zmiana studium.zip
14‑11‑2022 14:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
29,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Tekst i rysunki jednolite.zip
14‑11‑2022 14:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
64,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Tekst i rysunki zmian.zip
14‑11‑2022 14:54:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
18,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół z dyskusji publicznej w dniu 22.11.22.pdf
07‑12‑2022 15:19:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 502 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 51
Informacja wytworzona przez:
Justyna Serowik , w dniu:  27‑07‑2007 15:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  27‑07‑2007 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2023 14:18:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie