Inne informacje


Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

31‑01‑2023 12:08:33

Od 31.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) - dalej

jako u.c.p.g., Gmina Szczyrk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania

przetargowego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Szczyrk od 1

kwietnia 2023 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miejska w Szczyrku przyjęła w dniu 30

listopada 2020 r. uchwałę nr XXIV/178/VIII/2020 w sprawie postanowienia o

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

organizowanego przez gminę Szczyrk od 1 kwietnia 2023 r. przez właścicieli

nieruchomości niezamieszkanych.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni

od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 31 marca 2023 r.

włącznie, złożyć Burmistrzowi Miasta Szczyrk, pisemne oświadczenie

o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego

przez gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu

właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze

Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia

kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1

kwietnia 2023 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających

z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości

niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z

przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w

formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę

organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie

takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia

31.03.2023 r.

na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Telefon kontaktowy - tel. 33/829 50 27, pokój 29.

Wzór oświadczenia w załączniku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
03‑10‑2022 12:58:48

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy

Od 01.10.2022 r. do 29.11.2022 r.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) - dalej

jako u.c.p.g., Gmina Szczyrk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania

przetargowego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Szczyrk od 1

stycznia 2023 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miejska w Szczyrku przyjęła w dniu 30

listopada 2020 r. uchwałę nr XXIV/178/VIII/2020 w sprawie postanowienia o

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

organizowanego przez gminę Szczyrk od 1 stycznia 2023 r. przez właścicieli

nieruchomości niezamieszkanych.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni

od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 29 listopada 2022 r.

włącznie, złożyć Burmistrzowi Miasta Szczyrk, pisemne oświadczenie

o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego

przez gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu

właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze

Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia

kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1

stycznia 2023 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających

z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości

niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z

przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w

formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę

organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie

takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia

29.11.2022 r.

na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Telefon kontaktowy - tel. 33/829 50 27, pokój 29.

Wzór oświadczenia w załączniku.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
363KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
01‑10‑2021 11:33:17

 

Od 01.10.2021 do 29.11.2021.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g.,  Gmina Szczyrk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Szczyrk od 1 stycznia 2022 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miejska w Szczyrku przyjęła w dniu 30 listopada  2020 r. uchwałę nr XXIV/178/VIII/2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez gminę Szczyrk od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 29 listopada 2021 r. włącznie, złożyć Burmistrzowi Miasta Szczyrk, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z u.c.p.g., w szczególności art. 6c ust. 3a,  3c, 3e.

 

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (...) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać  do dnia 29.11.2021 r. 

na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Telefon kontaktowy - tel. 33/829 50 27, pokój 29.

Wzór oświadczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
361KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Moroń
email: emisja@szczyrk.pl tel.:(033) 829-50-20
, w dniu:  26‑04‑2016 10:46:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  26‑04‑2016 10:46:54
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2023 12:09:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie