Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny (Or.Sa.)


Kierownik Referatu - mgr Zofia KOCIOŁEK

Adres:
u. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK

Telefon

(33) 82-950-34 sekretariat

 

(33) 82-950-11 Biuro Obsługi Interesanta

 

(33) 82-950-13 Biuro Rady Miejskiej

 

(33) 82-950-39 Kierownik Referatu
(33)82-950-39 Ewidencja ludności

 

(33) 82-950-38 Kadry

Fax

(33) 81-78-763

 
Zadania:

Referat Or.SA. zapewnia sprawą organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzi sprawy osobowe pracowników i kierownikow jednostek orgaizacyjnych, realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności, spraw wojskowcyh, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zadania w zakresie obsługi Rady Miejskiej i jej organów. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Przewodniczącego Rady oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, przygotowuje wybory ławników do sądów powszechnych, prowadzi archiwum zakładowe, zamawia pieczęcie i prowadzi ich ewidencję, prowadzi zbiorczą ewidencję skarg i wniosków obywateli, wykonuje prace związane z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi,samorządowymi oraz referendami. gospodaruje etatami i funduszem na wynagrodzenia pracowników, prowadzi zagadnienia szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, zaopatruje Urząd w druki, w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, biurowe oraz komputery, prowadzi obsługę centrali telefonicznej, fax-u i poczty elektronicznej, gospodaruje drukami ścisłego zarachowania ,prowadzi ewidencję ludności, wydaje decyzje administracyjne w sprawach zameldowania lub wymeldowania,wydaje decyzje o zbiórkach publicznych, realizuje zadania w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP oraz współdziała w tych sprawach z organami wojskowymi, realizuje zadania z zakresu ochrony p.poż., opracowuje i na bieżąco aktualizuje plany OC, wpółdziała z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, organizuje szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W referacie zatrudnionych jest 9 pracowników:
- inspektor Anna SZOSTAK,
- inspektor Iwona SADRIJA,
- inspektor mgr Barbara MAREK,
- inspektor mgr Katarzyna GÓRNY,
- inspektor mgr Renata JĘKOT
- starszy informatyk inż.Krzysztof WOLICKI

- inspektor Justyna SEROWIK

- podinspektor Judyta WALUŚ- JASICA

Informacja w związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. nowej ustawy o zbi

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Serowik
email: poczta@szczyrk.pl tel.:33 829 50 38
, w dniu:  24‑07‑2007 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2019 15:03:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive