Burmistrz Miasta


Burmistrz Miasta - Antoni BYRDY


Kompetencje:
Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym Miasta Szczyrk. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.Jako kierownik Urzedu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawachz zakresu administracji publicznej, należących do gminy.. Wydaje Zarządzenia, współdziała z organami kontroli, udziela upwoażnień do wydawania decyzji administracyjnych należących do jego wyłącznej właściwości. Oparcowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Podejmuje określone w ustawie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związane z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego lub życia mieszkańców.. wnioskuje do Rady Miejskiej w sparawach powołania lub odwołnaia Sekretarz i Skarbnika Maista. Powołuje i odwołuje swojego zastępcę. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Powierza prowadzenie określonycyh spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Miasta.
Opis:
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  15‑12‑2006 11:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2014 12:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive