Udostępnienie informacji w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów, podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów.


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2023

29‑04‑2024 12:42:53

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w roku 2023

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2023 wynosi – 35,7%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 11,66%

Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania – 27,90 %

                Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy – 0,13 %                      

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia za rok 2022

27‑04‑2023 12:26:40

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi - 27,96%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania 19,31%

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wynosi- 20,91%.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

06‑05‑2022 09:22:59

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi - 27,45%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty za rok 2021 wynosi- 95,57%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty za rok 2021 wynosi- 8,64%

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wynosi- 19,96%.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poziomy osiągnięte w 2020 roku przez gminę Szczyrk.

21‑04‑2021 09:43:50

Poziomy osiągnięte w 2020 roku przez gminę Szczyrk.

Poziomy osiągnięte w 2020 roku przez gminę Szczyrk:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 34 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 66 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99 %.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poziomy osiągnięte w 2019 roku przez gminę Szczyrk.

25‑11‑2020 09:16:37

Poziomy osiągnięte w 2019 roku przez gminę Szczyrk:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 40 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97 %.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poziomy osiągnięte przez Gminę Szczyrk w 2018 roku

26‑11‑2019 14:39:45

Poziomy osiągnięte w 2018 roku przez gminę Szczyrk:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 24 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 52 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95 %.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poziomy osiągnięte przez gminę Szczyrk w 2017 roku

16‑05‑2018 14:17:05

Poziomy osiągnięte w 2017 roku przez gminę Szczyrk:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 24,887 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,442 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95,006 %.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poziomy osiągnięte w 2017 r przez gminę Szczyrk

16‑05‑2018 14:11:48
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gębala , w dniu:  26‑04‑2016 10:46:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2024 12:43:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive