2013


Uchwała Nr LII/277/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:56:18

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2014r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/276/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:54:56

w sprawie: ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2014 roku)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/275/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:52:09

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres
4 miesięcy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (działki
nr 7418/3, 7418/2 i 7187)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/274/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:51:17

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres
4 miesięcy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk (działki
nr 5047/5, 5047/2, 5046/2 i 4612).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/273/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:50:25

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku, oznaczonej jako działki 1284/1 i 1285/1.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/272/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:49:40

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Szczyrk.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/271/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:48:53

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2014

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/270/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:29:01

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2014

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:27:21

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LII/268/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013r.

08‑01‑2014 09:25:54

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałami

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  29‑01‑2013 13:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  29‑01‑2013 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2013 13:03:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie