Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny (Or.Sa.) Justyna Serowik 62359
2009 Joanna Paciorek 62340
Prawo lokalne Krzysztof Wolicki 61605
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze (500+) - informacje ogólne Joanna Paciorek 60141
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brunon Bielecki 59445
Budżet Gminy Sabina Walusiak 58973
Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa (GKUHiR) Barbara Marek 58030
Protokoły 2006-2010 Krzysztof Wolicki 56853
Skład Rady 2006-2010 Ewa Wieczorek 56609
2006 Krzysztof Wolicki 56054
Załatwianie spraw w UM Krzysztof Wolicki 55708
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji Krzysztof Wolicki 54298
Decyzje środowiskowe Anna Moroń 53568
Referat Finansowo-Budżetowy (FN) Zofia Kociołek 52086
Strategia Miasta Krzysztof Wolicki 51381