Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny (Or.Sa.) Ewa Wieczorek 61865
Prawo lokalne Krzysztof Wolicki 60243
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze (500+) - informacje ogólne Joanna Paciorek 60083
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brunon Bielecki 58800
Budżet Gminy Sabina Walusiak 58354
Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa (GKUHiR) Ewa Wieczorek 57407
Protokoły 2006-2010 Krzysztof Wolicki 56826
Skład Rady 2006-2010 Ewa Wieczorek 56559
2006 Krzysztof Wolicki 56051
Załatwianie spraw w UM Krzysztof Wolicki 54958
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji Krzysztof Wolicki 54198
Decyzje środowiskowe Krzysztof Wolicki 52842
Referat Finansowo-Budżetowy (FN) Ewa Wieczorek 51753
Strategia Miasta Krzysztof Wolicki 51284
Komisje Rady Miejskiej 2006-2010 Krzysztof Wolicki 50894