Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny (Or.Sa.)


Kierownik Referatu - mgr Zofia KOCIOŁEK

Adres:
u. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK

Telefon

(33) 82-950-34 sekretariat

 

(33) 82-950-11 Biuro Obsługi Interesanta

 

(33) 82-950-13 Biuro Rady Miejskiej

 

(33) 82-950-37 Kierownik Referatu
 

 

 

Fax

(33) 81-78-763

 
Zadania:

Referat Or.Sa. zapewnia sprawą organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzi sprawy osobowe pracowników i kierownikow jednostek orgaizacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zadania w zakresie obsługi Rady Miejskiej i jej organów. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Przewodniczącego Rady oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego, przygotowuje wybory ławników do sądów powszechnych, prowadzi archiwum zakładowe, zamawia pieczęcie i prowadzi ich ewidencję, prowadzi zbiorczą ewidencję skarg i wniosków obywateli, wykonuje prace związane z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi,samorządowymi oraz referendami. gospodaruje etatami i funduszem na wynagrodzenia pracowników, prowadzi zagadnienia szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, zaopatruje Urząd w druki, w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, biurowe oraz komputery, prowadzi obsługę centrali telefonicznej, fax-u i poczty elektronicznej, gospodaruje drukami ścisłego zarachowania, realizuje zadania w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP oraz współdziała w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowuje plany OC i zarządzania kryzysowego, wpółdziała z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, organizuje szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W referacie zatrudnionych 9 pacowników:
- inspektor Anna SZOSTAK,

- podinspektor mgr Ewa ŁACIAK,
- inspektor Iwona SADRIJA,

- inspektor mgr Judyta WALUŚ-JASICA,

- podinspektor Paulina ŁACIAK (zastępstwo)

- inspektor mgr Barbara KORNAŚ,

-podinspektor mgr Beata SIKOMAS (zastępstwo),
- podinspektor mgr Paulina CHROBAK,

- starszy informatyk inż.Krzysztof WOLICKI.

 

 

Informacja w związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. nowej ustawy o zbi

01‑07‑2014 10:40:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Sikomas
email: poczta@szczyrk.pl tel.:33 829 50 38
, w dniu:  24‑07‑2007 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  24‑07‑2007 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2024 10:15:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie