2019


Plik pdf Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:51:29
w sprawie przystąpienia Gminy Szczyrk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
912KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:50:35
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:49:36
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:48:36
w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
923KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:47:36
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
814KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:46:36
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:45:47
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
917KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:44:46
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
753KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:43:37
w sprawie opłaty miejscowej na 2020 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
706KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2019 r.
26‑11‑2019 12:42:06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
930KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 81 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Anna Szostak
email: rada@szczyrk.pl tel.:(033) 829-50-13
, w dniu:  05‑12‑2018 13:43:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  05‑12‑2018 13:43:59
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2019 12:53:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie