2020


Plik pdf Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:49:11
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:47:53
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:46:46
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:45:34
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczyrk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:44:43
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:43:56
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej
w Szczyrku w rejonie ul. Deptak na Żylicą
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:42:56
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczyrk na 2020 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:42:11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:41:22
w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Szczyrk dotyczącą refundacji wypłaconych w 2019 roku odszkodowań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r.
23‑04‑2020 13:40:25
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24.09.2019r.
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Szostak
email: rada@szczyrk.pl tel.:(033) 829-50-13
, w dniu:  14‑01‑2020 12:15:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  14‑01‑2020 12:15:36
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2020 13:56:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie