2020


Plik pdf Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 8 września 2020 r.
14‑09‑2020 14:24:44
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
367KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 8 września 2020 r.
14‑09‑2020 14:23:23
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 sierpnia 2020 r.
14‑09‑2020 14:19:37
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 sierpnia 2020 r.
14‑09‑2020 14:09:05
w sprawie udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego, na realizację zadania p.n.: ”Remont drogi powiatowej 4404S” – na odcinku ulicy Granicznej w Szczyrku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 sierpnia 2020 r.
14‑09‑2020 14:07:50
w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 sierpnia 2020 r.
14‑09‑2020 14:06:06
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2023.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 12 sierpnia 2020 r.
21‑08‑2020 12:01:54
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 12 sierpnia 2020 r.
21‑08‑2020 11:59:47
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 12 sierpnia 2020 r.
21‑08‑2020 11:58:44
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 12 sierpnia 2020 r.
21‑08‑2020 11:56:56
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczyrk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Anna Szostak
email: rada@szczyrk.pl tel.:(033) 829-50-13
, w dniu:  14‑01‑2020 12:15:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  14‑01‑2020 12:15:36
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2020 14:25:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie