Zakres działalności


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. :

I. Świadczy usługi z zakresu oczyszczania, w szczególności:

 1. Odbioru nieczystości z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk w ramach umowy z Miastem.
 2. Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.
 3. Odbioru odpadów komunalnych w ramach usług dodatkowych.
 4. Odbioru odpadów przeznaczonych do zbierania w PSZOK.
 5. Wywozu nieczystości ciekłych.

II. Prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

III. Świadczy usługi budowlano-drogowe, w szczególności:

 1. Budowy dróg z płyt ażurowych.
 2. Budowy chodników ścieżek i parkingów.
 3. Budowy ogrodzeń i parkanów.
 4. Budowy murów oporowych.
 5. Regulacji potoków i cieków wodnych.
 6. Wykonuje remonty poziome.
 7. Oraz inne usługi ogólnobudowlane i remontowe.

IV. Zarządza cmentarzem komunalnym.

V. Odpowiada za zimowe utrzymanie dróg miejskich wraz z chodnikami na terenie miasta Szczyrk.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Marek , w dniu:  04‑01‑2017 14:59:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  04‑01‑2017 14:59:23
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2017 10:06:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive