Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022


PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - PLAKAT

23‑02‑2022 15:12:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022

23‑02‑2022 14:39:20

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO -
FINANSOWANIE 725 526,00 ZŁ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Program ma na celu:

 1. zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych;
 2. wsparcie dla  osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie szans na prowadzenie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawę  funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku;
 3. założenie, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu  o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;
 4. zapewnienie usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej, która  będzie świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;

 

Głównymi adresatami Programu są:
 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Uczestnik Programu za ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej. Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie                        w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022” proszone są o wydrukowanie, wypełnienie  i dostarczenie poniższych załączników wraz  z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy:
projekt@mops.szczyrk.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

22‑10‑2021 14:00:14

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla
samorządów

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Środki z Programu  oprócz wynagrodzenia
 dla asystentów realizujących usługę przeznaczyć również można na pokrycie kosztów:

 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów
  w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe
  lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Wniosek został złożony do Wojewody Śląskiego w terminie do 22 października 2021 r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek
na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków
w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Po otrzymaniu środków rozpocznie się realizacja Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 33 8178974 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
 w godz. 7:30-15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 – 17:00 (wtorek) i 7:30 – 14:00 (piątek) .

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  19‑11‑2021 00:30:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  19‑11‑2021 00:30:07
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 09:31:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie