Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej   28-08-2023 13:35:15
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”     
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Informacje na temat w/w programu są dostępne na stronie:

www. niepelnosprawni.gov.pl

Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  28‑08‑2023 13:35:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  28‑08‑2023 13:35:12
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2023 14:53:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie