Urząd Stanu Cywilnego (USC)


Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr Anna JAKUBIEC
Adres:
ul. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK

Telefon

(33) 82-950-39

Fax

(33) 81-78-763


Zadania:USC załatwia sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wydawanie dokumentów tożsamości oraz realizuje zadania z zakresu sportu i tyrystyki. Rejestruje akty stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie rozwiedzionego małżonaka (małżonki) do nazwiska noszonego przed zwarciem małżeństwa. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju. Wydawanie dowodów osobistych. Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk.
Informacja wytworzona przez:
Barbara Kornaś
email: poczta@szczyrk.pl tel.:33 829 50 38
, w dniu:  15‑12‑2006 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  15‑12‑2006 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2017 14:47:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie