2012


Uchwała Nr XXXV/183/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości polożonej w Szczyrku przy ul. Zdrowia 1 zlożonej z działki nr 2716/15 o pow. 0.1093 ha wraz z znajdującym się na niej budynkiem w części obejmującej lokal nr 2

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/182/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2013 roku)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/181/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Zmieniająca uchwałę Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011r. Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie zasad i trybu pryzznawania, wstrzymywania i caofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróznień dla zawodników i trenerów za osiagnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/177/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/176/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2013

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/175/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/153/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pienieżnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podleglych mających charakter cywilnoprawny

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXV/174/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/90/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2012 - 2018

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  24‑01‑2012 12:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2012 12:59:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive