2009


Uchwała Nr LVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: opinii Rady Miejskiej w Szczyrku o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Beskidzkiej 29 w Szczyrku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/295/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/294/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/293/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na refundację poniesionych wydatków w związku z wykonywaniem zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Szczyrku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/292/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2010.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/292/2009

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2010.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/291/2009

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/291/2009

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr LVIII/290/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2009 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 118 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  07‑01‑2009 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2009 14:44:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive