Komunikaty i ogłoszenia


Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania ofert kandydatów do reprezentacji
oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Burmistrz Miasta  Szczyrk działający na podstawie art. 9a, ust.3, pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021.1249 ze zm.) zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Szczyrk do zgłaszania kandydatów do reprezentacji i prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na terenie Miasta Szczyrk.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 27 września 2023 r. pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysyłanej na adres:  projekt@mops.szczyrk.pl  lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię lub skan aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru  Sądowego, innego rejestru lub kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Szczyrk

Powyższe podyktowane jest potrzebą realizacji delegacji ustawowej, wynikającej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. zmieniającej niniejszą ustawę.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19‑03‑2007 10:11:45

dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa stacji bazowej nr 5197 p.n.- Szczyrk Górny"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE dot. poszukiwania kandydatów na inkasentów opłaty targowej

15‑03‑2007 15:02:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

13‑03‑2007 11:40:20

na realizację inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego wyciągu orczykowego Nr II/X na wyciąg krzesełkowy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

13‑03‑2007 11:37:10

których wykorzystywanie zostalo zakończone w calości lub części.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

08‑03‑2007 11:30:08

Wzór Informacji

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

08‑03‑2007 11:27:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA dla mieszkańców SZCZYRKU w sprawie obowiazków w związku z gromadzeniem materiałów zawierających azbest

08‑03‑2007 11:24:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSEK oraz raport o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

06‑02‑2007 13:32:47

pod nazwą "Rozbudowa stacji bazowej nr 5913 "SALMOPOL" w Szczyrku na Górze Kotarz.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja Nr 10/d/05/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z wniosku P.Franciszka PRZYBYŁA

26‑01‑2007 15:21:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 10 stycznia 2007 r.

16‑01‑2007 14:50:27

w sprawie ; ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 501 Numer strony: 1 .. 47  48  49  50  51  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Serowik , w dniu:  27‑07‑2007 15:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  27‑07‑2007 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2023 12:30:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie