Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO - FINANSOWANIE 199 690,50 zł

                                                                                                                                                                                                                    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2021

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne
   do wyżej wymienionych,
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
  do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 4. załatwieniu spraw urzędowych,
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 6.  korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia
do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne – edycja 2021”  i dostarczenia jej wraz z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy:
projekt@mops.szczyrk.pl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Plakat
10‑06‑2021 18:00:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
653KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  10‑06‑2021 17:44:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  10‑06‑2021 17:44:44
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2021 10:32:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive