Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022


Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - PLAKAT

23‑02‑2022 15:18:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

23‑02‑2022 15:00:44

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO -
FINANSOWANIE 203 184,00 zł

                                                                                                                                                       

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; ośrodku wsparcia; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, domu pomocy społecznej, na postawie przyjętej przez gminę uchwały);
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (w ośrodku wsparcia; w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie  poniższych dokumentów wraz z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy:
projekt@mops.szczyrk.pl.

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

22‑10‑2021 13:30:34

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków
 do Programu
„Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022 dla
samorządów

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje
z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to,
by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100  % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.  Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wniosek został złożony do Wojewody Śląskiego w terminie do 22 października 2021r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Po otrzymaniu środków rozpocznie się realizacja Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 33 8178974 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, w godz. 7:30-15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 – 17:00 (wtorek) i 7:30 – 14:00 (piątek) .

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  19‑11‑2021 00:38:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 09:35:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive