Program wieloletni "Senior+" 2021-2025


Program wieloletni "Senior+" 2021-2025 - Edycja 2024                                                    04-01-2024 13:25:40

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zajmuje się realizacją

wieloletniego rządowego programu „Senior +” na lata 2021-2025

 

DOFINANSOWANIE
55 728,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
129 600,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY
STYCZEŃ 2024

 

Cel Programu:

Zadaniem Klubu Seniora zlokalizowanego w budynku przy ul. Granicznej 1 w Szczyrku  jest  świadczenie wysokiej jakości usług społecznych. Klub Seniora w Szczyrku, który został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior + „ w roku 2020 oraz powołany Uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30-12-2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku. W Klubie utworzono 27 miejsc dla nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, w wieku powyżej 60 roku życia.

Klub funkcjonuje w wymiarze  nie mniejszym niż 20 godzin tygodniowo w przedziale od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetencje adekwatne do tematyki poruszanej w danym dniu. Wspomagająco pracę świadczy opiekun, tak aby założone cele i działania wdrażane były skutecznie i w komfortowych dla Seniorek i Seniorów warunkach.

Specjaliści, którzy prowadzą zajęcia w klubie to terapeuci, specjaliści ds. usług społecznych, fizjoterapeuci oraz inni, zakres usług dostosowywany jest na bieżąco do potrzeb i oczekiwań Uczestniczek i Uczestników Klubu Senior +. Zapewniony jest również adekwatny do wymiaru godzinowego poczęstunek jak również możliwość przygotowania i spożycia napojów, czy prostych posiłków.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

Program wieloletni "Senior+" 2021-2025 - Edycja 2023                                                             04-04-2023 11:00:27

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zajmuje się realizacją

wieloletniego rządowego programu „Senior +” na lata 2021-2025

 

DOFINANSOWANIE

55 080,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

129 600,00 zł

 

Cel Programu:

Zadaniem Klubu Seniora zlokalizowanego w budynku przy ul. Granicznej 1 w Szczyrku  jest  świadczenie wysokiej jakości usług społecznych. Klub Seniora w Szczyrku, który został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior + „ w roku 2020 oraz powołany Uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30-12-2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku. W Klubie utworzono 27 miejsc dla nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, w wieku powyżej 60 roku życia.

Klub funkcjonuje w wymiarze  nie mniejszym niż 20 godzin tygodniowo w przedziale od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetencje adekwatne do tematyki poruszanej w danym dniu. Wspomagająco pracę świadczy opiekun, tak aby założone cele i działania wdrażane były skutecznie i w komfortowych dla Seniorek i Seniorów warunkach.

Specjaliści, którzy prowadzą zajęcia w klubie to terapeuci, specjaliści ds. usług społecznych, fizjoterapeuci oraz inni, zakres usług dostosowywany jest na bieżąco do potrzeb i oczekiwań Uczestniczek i Uczestników Klubu Senior +. Zapewniony jest również adekwatny do wymiaru godzinowego poczęstunek jak również możliwość przygotowania i spożycia napojów, czy prostych posiłków.

 

 

Zdjęcie PLAKAT KLUB SENIORA .png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program wieloletni "Senior+" 2021-2025 - Edycja 2022

10‑01‑2022 14:23:30
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie plakat dofinansowanie_1015158.PNG

             

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program wieloletni "Senior+" 2021-2025 - Edycja 2021

09‑08‑2021 13:29:28

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO   
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program Wieloletni ,,Senior +”

na lata 2021-2025
Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior +”

 

 DOFINANSOWANIE
26 700,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  53 400,00 zł

 

 

Cel Programu:

Zadaniem Klubu Seniora zlokalizowanego w budynku przy ul. Granicznej 1
w Szczyrku  jest  świadczenie wysokiej jakości usług społecznych. Klub Seniora w Szczyrku, który został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior + „ w roku 2020 oraz powołany Uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30-12-2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku. W Klubie utworzono 15 miejsc dla nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, w wieku powyżej 60 roku życia.

Klub funkcjonuje w wymiarze  nie mniejszym niż 20 godzin tygodniowo w przedziale
od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i kompetencje adekwatne do tematyki poruszanej w danym dniu. Wspomagająco pracę świadczy opiekun, tak aby założone cele i działania wdrażane były skutecznie i w komfortowych dla Seniorek
 i Seniorów warunkach.

Specjaliści, którzy prowadzą zajęcia w klubie to terapeuci, specjaliści ds. usług społecznych, fizjoterapeuci oraz inni, zakres usług dostosowywany jest na bieżąco do potrzeb i oczekiwań Uczestniczek i Uczestników Klubu Senior +. Zapewniony jest również adekwatny do wymiaru godzinowego poczęstunek jak również możliwość przygotowania i spożycia napojów, czy prostych posiłków.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Plakat Dofinansowanie.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady rekrutacji do Klubu Seniora w Szczyrku

11‑01‑2021 08:56:32

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” 
2021-2025 - Edycja 2021  
    

 

 

 

Zasady rekrutacji do Klub Seniora w Szczyrku w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 r.

 1. Rekrutacja do Klubu Seniora w Szczyrku  rozpoczyna się z dniem 11.01.2021 i trwa nieprzerwanie do dnia 28.02.2021.
 2.  Do Klubu Seniora zostanie zakwalifikowanych   15 osób, które:
  - zamieszkują na terenie gminy Szczyrk;
  - ukończyły 60 lat;
  - są nieaktywne zawodowo.
 3.  Kandydaci do udziału w Klubie Seniora w momencie zgłoszenia powinni przedłożyć  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku następujące dokumenty:
  - wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4.  Z  uwagi na limit miejsc decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału   w Klubie Seniora zostanie podjęta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, na podstawie spełnienia kryteriów merytorycznych przez kandydata do Klubu Seniora.
 5.  Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat do uczestnictwa   w Klubie Seniora jest zobowiązany do podpisania wymaganego kompletu dokumentów.
 6.  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
 7.  Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.
 8.  Pobyt w Klubie Seniora jest odpłatny. W związku z powyższym z  każdym kandydatem oczekującym na skierowanie do Klubu Seniora będzie przeprowadzony przez pracowników socjalnych wywiad środowiskowy na podstawie ustawy o pomocy społecznej, celem wydania decyzji administracyjnej określającej odpłatność za pobyt w Klubie Seniora. Zasady dot. ustalania odpłatności zostały zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2021 r. Nr  XXVIII/212/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 1639).
 9.  Rekrutacja do Klubu Seniora odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn – zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
   

Wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w dniach od 11-01-2021 do 28-02-2021
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku ,  ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30; wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00.

Szczegółowe informacje dot. Klubu Seniora w Szczyrku można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
tel. 33 817 89 74, 698 097 831

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program wieloletni "Senior+"

31‑12‑2020 08:28:14
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  23‑06‑2021 14:37:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  23‑06‑2021 14:37:27
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2024 11:50:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive