Program ,,Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023


Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - PLAKAT

09‑01‑2023 12:40:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

09‑01‑2023 11:30:39

 

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO -
FINANSOWANIE 157 528,80 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
(w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; ośrodku wsparcia; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, domu pomocy społecznej, na postawie przyjętej przez gminę uchwały);
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (w ośrodku wsparcia; w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie  poniższych dokumentów wraz z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy: projekt@mops.szczyrk.pl.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

03‑11‑2022 15:43:46
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  09‑11‑2022 15:42:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2023 12:41:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive