KOMUNIKATY


WAŻNE - PONOWNE SKŁADANIE WNIOSKÓW O 500+ NA OKRES 2021/2022

13‑01‑2021 14:41:43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że wnioski w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 (trwający od 01-06-2021 do 31-05-2022)  są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021.
 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 zostanie złożony przedwcześnie (elektronicznie przed dniem 01-02-2021, natomiast papierowo przed dniem 01-04-2021) to nie będzie rozpatrzony przez tut. Instytucję.   

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" Edycja 2021.

31‑12‑2020 12:27:41

 

Ruszył nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla samorządów

Samorządy (gminy, powiaty) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:

 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r.  Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r.), minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Asystent pomoże:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do programu ,,Opieka wytchnieniowa" Edycja 2021.

31‑12‑2020 12:23:43

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Ruszył nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r.) minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją  zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100  % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego  wynosi 14 dni.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – realizuje powiat, limit godzin 20.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

17‑11‑2020 10:02:56
Dokumenty:
Plik pdf formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.pdf
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.docx
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku

04‑11‑2020 12:41:31
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - DOBRY START

15‑10‑2020 13:15:35

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – DOBRY START na rok szkolny 2020/2021

 

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 8295010 lub 577 191 518

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WAŻNY KOMUNIKAT

27‑03‑2020 09:31:08

UWAGA!

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że zostaje ograniczony bezpośredni kontakt z klientem.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem MOPS w Szczyrku, osoby przyjmowane będą tylko  i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty, w następujące dni:

 • WTOREK – w godz. od 14:00 do 16:00,
 • PIĄTEK – w godz. od 10:00 do 12:00,

 Jednocześnie informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, nadal pracuje w wyznaczonych godzinach pracy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 • Nr telefonu: 

tel.  33 8178974, 33 8295036, 698 097 831,
faks: 33 8178 974,

 • pracownicy socjalni: 33 8295030, 883 191 518,
 • świadczenia rodzinne/ 500+: 33 8295014,  33 8295010, 33 8295030, 577 191 518 ,
 • e-mail: mops@szczyrk.pl,  projekt@mops.szczyrk.pl, swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl, projekt@mops.szczyrk.pl,  swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl.       

Z poważaniem:

                                                                                                                                                              Helena Byrdy -Przybyła

                                                                                                                                                           Kierownik MOPS w Szczyrk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNY KOMUNIKAT

16‑03‑2020 16:36:53

Drodzy Seniorzy,

W trosce o zdrowie i życie Wasze i Waszych najbliższych bardzo prosimy, abyście przez najbliższe dwa tygodnie maksymalnie ograniczyli wychodzenie z domu. Unikajcie skupisk ludzi. Nie róbcie zakupów, poproście o pomoc w tym zakresie rodzinę lub sąsiadów. Jeśli nie macie nikogo, kto mógłby udzielić Wam pomocy, skontaktujcie się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku
tel. 33 8178 974 / 33 8295030/ 698097831, w godzinach pracy Ośrodka, który udzieli Wam niezbędnej pomocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 12:44:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive