KOMUNIKATY


ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

17‑11‑2020 10:02:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje,  że w dniu 1 października 2020 weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1565), która poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec powyższego osoba fizyczna, która mieszka w Szczyrku i zamierza złożyć wniosek o przyznanie powyższego dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk -  wniosek o  wydanie ww. zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.
Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze.

Szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku tel. 338295014, 730 932 279.

 

Dokumenty:
Plik pdf formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.pdf
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.docx
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku

04‑11‑2020 12:41:31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną, funkcjonująca całodobowo:

- świadczy pomoc psychologiczną w pilnych przypadkach na terenie placówki,
jak również w trybie zdalnym poprzez:

Ponadto:

- udziela podstawowych informacji na tematy związane z koronawirusem,

- przekazuje odpowiednim służbom zgłoszenia od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (dowóz leków, zakupów).

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

05‑03‑2020 09:21:12
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane   od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres  świadczeniowy złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami:

> do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

> od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;

> od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

> od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznianastępnego roku;

> od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – ŚWIADCZENIA RODZINNE

05‑03‑2020 09:23:16
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

> do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

> od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

> od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - DOBRY START

15‑10‑2020 13:15:35

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – DOBRY START na rok szkolny 2020/2021

 

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 8295010 lub 577 191 518

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNY KOMUNIKAT

27‑03‑2020 09:31:08

UWAGA!

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że zostaje ograniczony bezpośredni kontakt z klientem.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem MOPS w Szczyrku, osoby przyjmowane będą tylko  i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty, w następujące dni:

 • WTOREK – w godz. od 14:00 do 16:00,
 • PIĄTEK – w godz. od 10:00 do 12:00,

 Jednocześnie informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, nadal pracuje w wyznaczonych godzinach pracy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 • Nr telefonu: 

tel.  33 8178974, 33 8295036, 698 097 831,
faks: 33 8178 974,

 • pracownicy socjalni: 33 8295030, 883 191 518,
 • świadczenia rodzinne/ 500+: 33 8295014,  33 8295010, 33 8295030, 577 191 518 ,
 • e-mail: mops@szczyrk.pl,  projekt@mops.szczyrk.pl, swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl, projekt@mops.szczyrk.pl,  swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl.       

Z poważaniem:

                                                                                                                                                              Helena Byrdy -Przybyła

                                                                                                                                                           Kierownik MOPS w Szczyrk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNY KOMUNIKAT

16‑03‑2020 16:36:53

Drodzy Seniorzy,

W trosce o zdrowie i życie Wasze i Waszych najbliższych bardzo prosimy, abyście przez najbliższe dwa tygodnie maksymalnie ograniczyli wychodzenie z domu. Unikajcie skupisk ludzi. Nie róbcie zakupów, poproście o pomoc w tym zakresie rodzinę lub sąsiadów. Jeśli nie macie nikogo, kto mógłby udzielić Wam pomocy, skontaktujcie się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku
tel. 33 8178 974 / 33 8295030/ 698097831, w godzinach pracy Ośrodka, który udzieli Wam niezbędnej pomocy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNY KOMUNIKAT

13‑03‑2020 14:57:41

Szanowni Mieszkańcy!

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

 • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • nie będzie kontaktu bezpośredniego z klientem, natomiast w sprawach bezwzględnie niecierpiących zwłoki, interesanci będą OBSŁUGIWANI POJEDYNCZO przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku - w pomieszczeniu  Nr 11/sala.  
 • orespondencje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku można składać w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Szczyrku, do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Szczyrku, przy ul. Beskidzkiej 4.
 • korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres.

 

Ponadto, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o:

  - Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 Jednocześnie informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, pracuje w wyznaczonych godzinach pracy, a jedynie ogranicza się  bezpośredni kontakt z klientami. 

Nr telefonu: 
 33 8178974, 33 8295036, 33 8295030, 33 8295014,
 33 8295030, 33 8295010, 698 097 831, 577 191 518, 883 191 518.          
faks : 33 8178974

e-mail: mops@szczyrk.pl, projekt@mops.szczyrk.pl,  swiadczenia@mops.szczyrk.pl,              
                rodzina500@mops.szczyrk.pl.       

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2020 10:06:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie