KOMUNIKATY


WAŻNY KOMUNIKAT

27‑03‑2020 09:31:08

UWAGA!

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że zostaje ograniczony bezpośredni kontakt z klientem.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem MOPS w Szczyrku, osoby przyjmowane będą tylko  i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty, w następujące dni:

 • WTOREK – w godz. od 14:00 do 16:00,
 • PIĄTEK – w godz. od 10:00 do 12:00,

 Jednocześnie informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, nadal pracuje w wyznaczonych godzinach pracy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 • Nr telefonu: 

tel.  33 8178974, 33 8295036, 698 097 831,
faks: 33 8178 974,

 • pracownicy socjalni: 33 8295030, 883 191 518,
 • świadczenia rodzinne/ 500+: 33 8295014,  33 8295010, 33 8295030, 577 191 518 ,
 • e-mail: mops@szczyrk.pl,  projekt@mops.szczyrk.pl, swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl, projekt@mops.szczyrk.pl,  swiadczenia@mops.szczyrk.pl, rodzina500@mops.szczyrk.pl.       

Z poważaniem:

                                                                                                                                                              Helena Byrdy -Przybyła

                                                                                                                                                           Kierownik MOPS w Szczyrk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNY KOMUNIKAT

16‑03‑2020 16:36:53

Drodzy Seniorzy,

W trosce o zdrowie i życie Wasze i Waszych najbliższych bardzo prosimy, abyście przez najbliższe dwa tygodnie maksymalnie ograniczyli wychodzenie z domu. Unikajcie skupisk ludzi. Nie róbcie zakupów, poproście o pomoc w tym zakresie rodzinę lub sąsiadów. Jeśli nie macie nikogo, kto mógłby udzielić Wam pomocy, skontaktujcie się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczyrku
tel. 33 8178 974 / 33 8295030/ 698097831, w godzinach pracy Ośrodka, który udzieli Wam niezbędnej pomocy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WAŻNY KOMUNIKAT

13‑03‑2020 14:57:41

Szanowni Mieszkańcy!

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

 • Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku udzielać będą wszelkich niezbędnych informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • nie będzie kontaktu bezpośredniego z klientem, natomiast w sprawach bezwzględnie niecierpiących zwłoki, interesanci będą OBSŁUGIWANI POJEDYNCZO przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku - w pomieszczeniu  Nr 11/sala.  
 • orespondencje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku można składać w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Szczyrku, do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Szczyrku, przy ul. Beskidzkiej 4.
 • korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres.

 

Ponadto, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o:

  - Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

 Jednocześnie informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, pracuje w wyznaczonych godzinach pracy, a jedynie ogranicza się  bezpośredni kontakt z klientami. 

Nr telefonu: 
 33 8178974, 33 8295036, 33 8295030, 33 8295014,
 33 8295030, 33 8295010, 698 097 831, 577 191 518, 883 191 518.          
faks : 33 8178974

e-mail: mops@szczyrk.pl, projekt@mops.szczyrk.pl,  swiadczenia@mops.szczyrk.pl,              
                rodzina500@mops.szczyrk.pl.       

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNE - DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

05‑03‑2020 09:30:09

W sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
na bieżąco należy informować o każdej zmianie sytuacji dochodowej np.


- zmianie pracodawcy,
- podjęciu każdego nowego zatrudnienia,
- podjęciu ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy,
-  rozpoczęciu działalności gospodarczej,
- uzyskaniu zasiłku  lub stypendium dla bezrobotnych,
- wyjazdu za granicę,
- uzyskanie renty/emerytury;
- uzyskanie zasiłku chorobowego/macierzyńskiego/świadczenia rehabilitacyjnego po utracie zatrudnienia;

- zmianie stanu cywilnego;

- otrzymaniu alimentów od komornika lub dłużnika itp.


Niepoinformowanie może powodować zwrot pobranych świadczeń
z odsetkami !!!!!!!!!!!

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – ŚWIADCZENIA RODZINNE

05‑03‑2020 09:23:16
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

> do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

> od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;

> od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

05‑03‑2020 09:21:12
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane   od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres  świadczeniowy złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami:

> do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

> od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;

> od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

> od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznianastępnego roku;

> od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Terminarz wypłat świadczenie wychowawcze (500+) - okres 2019/2021
11‑07‑2019 09:25:19

 

 

TERMINARZ WYPŁAT
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

(OD 01-07-2019 DO 31-05-2021)

2019

2020

2021

26 LIPCA

29 STYCZEŃ

27 STYCZEŃ

28 SIERPNIA

26 LUTY

24 LUTY

26 WRZESIEŃ

27 MARZEC

29 MARZEC

29 PAŹDZIERNIK

28 KWIECIEŃ

28 KWIECIEŃ

27 LISTOPAD

27 MAJ

26 MAJ

20 GRUDZIEŃ

26 CZERWIEC

 

 

29 LIPIEC

 

 

26 SIERPIEŃ

 

 

28 WRZESIEŃ

 

 

28 PAŹDZIERNIK

 

 

25 LISTOPAD

 

 

21 GRUDZIEŃ

 

Powyższe terminy oznaczają dzień

wyjścia świadczeń z MOPS
- na podane konto bankowe lub
- na pocztę.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA - PROGRAM RZĄDOWY "DOBRY START" - 300 ZŁ DLA UCZNIA

05‑06‑2019 14:49:57

 

 • Wnioski o świadczenie z Rządowego Programu "Dobry start" będzie można składać drogą elektroniczną 
  od 1 lipca 2019, a drogą papierową od 1 sierpnia 2019.
   
 • Szczegółowe informacje o programie "Dobry Start" znajdują się na stronie: 
  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ( 500 +) WNIOSKI

05‑06‑2019 14:44:23

Świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko OD 1 LIPCA 2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 500+ na okres od 1 lipca 2019 do dnia 31 maja 2021 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.
 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 500+ złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa i wypłata następuje do dnia 31 października 2019 r.

- od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa i wypłata następuje
do dnia 30 listopada 2019 r.

- od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa i wypłata i następuje
do dnia 31 grudnia 2019 r.

-od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa i wypłata  następuje
do dnia 31 stycznia 2020 r.

-od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa i wypłata następuje
do dnia 29 lutego 2020 r.

 

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do 500+ złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do 500+ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE RODZINA 500+ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2020 09:34:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie