PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"


Zaświadczenie do programu "Czyste powietrze"

18‑11‑2020 15:07:42

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje,  że w dniu 1 października 2020 weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1565), która poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec powyższego osoba fizyczna, która mieszka w Szczyrku i zamierza złożyć wniosek o przyznanie powyższego dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk -  wniosek o  wydanie ww. zaświadczenia,  którego wzór zamieszczony jest poniżej.
Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze.

 

Szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku tel. 338295014, 730 932 279.

 

Jednocześnie informujemy, że dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

  • rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
  • gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Więcej informacji o programie "Czyste powietrze" można znaleźć na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  18‑11‑2020 15:07:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  18‑11‑2020 15:07:18
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2020 15:23:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie