Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - PLAKAT

09‑02‑2024 13:40:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

04‑01‑2024 13:28:03

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO -
FINANSOWANIE 688 744,80 ZŁ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje,
że ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program ma na celu:

 1. zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych;
 2. wsparcie dla  osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie szans na prowadzenie niezależnego,
  samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawę  funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku;
 3. założenie, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu  o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;
 4. zapewnienie usługi asystencji osobistej osobie z niepełnosprawnością, która  będzie świadczona przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Głównymi adresatami Programu są:

 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej. 
Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla:
      a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
    b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu sięz otoczeniem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie poniższych załączników wraz  z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W szczególnej sytuacji jest możliwość przesłania skanu albo zdjęcia ww. załączników na adres e-mail:
 projekt@mops.szczyrk.pl.


W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030
lub mailowy: projekt@mops.szczyrk.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

28‑08‑2023 13:41:13

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej   
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”     
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024     

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Informacje na temat w/w programu są dostępne na stronie:

www. niepelnosprawni.gov.pl

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  19‑09‑2023 14:35:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  19‑09‑2023 14:35:12
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2024 13:41:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie