Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022


Nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

22‑10‑2021 14:00:14

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla
samorządów

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Środki z Programu  oprócz wynagrodzenia
 dla asystentów realizujących usługę przeznaczyć również można na pokrycie kosztów:

 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów
  w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe
  lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Wniosek został złożony do Wojewody Śląskiego w terminie do 22 października 2021 r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek
na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków
w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Po otrzymaniu środków rozpocznie się realizacja Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 33 8178974 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
 w godz. 7:30-15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 – 17:00 (wtorek) i 7:30 – 14:00 (piątek) .

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  19‑11‑2021 00:30:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  19‑11‑2021 00:30:07
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2021 00:32:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie