Projekt Klub Seniora w Szczyrku


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

„Klub Seniora w Szczyrku”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. – Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  1 037 500,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 881 875,00 zł

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r.

 

Projekt pt.: „Klub Seniora w Szczyrku” skierowany jest do 47 mieszkańców
 i mieszkanek Gminy Szczyrk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 27 seniorów i seniorek doświadczających wykluczenia społecznego oraz 20 opiekunów i opiekunek faktycznych.

 

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu  osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  10‑02‑2022 16:13:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  10‑02‑2022 16:13:24
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2023 13:41:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie