Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"


Pliki do pobrania

19‑10‑2021 16:12:42

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

DOFINANSOWANO Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zajmuje się realizacją
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”


CAŁKOWITA WARTOŚĆ
91 000 zł


DOFINANSOWANIE
54 600 zł


WKŁAD WŁASNY GMINY
36 400 zł


Cel Programu:


Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o których mowa w art. 8 ww. ustawy:
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  19‑10‑2021 16:12:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Paciorek
email: mops@szczyrk.pl
, w dniu:  19‑10‑2021 16:12:27
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2021 16:19:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie