Komunikaty


Komunikat z załącznikami

24‑11‑2017 15:33:46
Regulamin wynajmu obiektów, pomieszczeń i sprzętu Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku wraz z zał. - cennik oraz umowa najmu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑11‑2017 15:30:21

Regulamin korzystania z pomieszczeń i obiektów oraz wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

30‑10‑2017 09:20:58

Ogłoszenie konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem "Sokolni" przy ul. Myśliwskiej 34 w Szczyrku
 

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę działki 3610 o powierzchni 671 m² zabudowanej budynkiem o powierzchni 341 m² objętej Kw BB1B/00100704/3 z przeznaczeniem na usługi kultury: kina, domy kultury, kluby, biblioteki, muzea, galerie sztuki, usługi artystyczne i rozrywkowe oraz amfiteatry z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Szczegóły ogłoszenia oraz karta ofertowa w  załącznikach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem "Sokolni" przy ul. Myśliwskiej 34 w Szczyrku

19‑09‑2017 13:45:33

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę działki 3610 o powierzchni 671 m² zabudowanej budynkiem o powierzchni 341 m² objętej Kw BB1B/00100704/3 z przeznaczeniem na usługi kultury: kina, domy kultury, kluby, biblioteki, muzea, galerie sztuki, usługi artystyczne i rozrywkowe oraz amfiteatry z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Szczegóły ogłoszenia oraz karta ofertowa w  załącznikach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TKB 2017 - info dla handlujących

05‑05‑2017 15:39:55

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni na terenie Amfiteatru „Skalite” podczas trwania TKB w okresie 29. lipca–6. sierpnia 2017 roku.

Oferty będą przyjmowane od 4. maja do 17. lipca 2017 roku do godziny 15:00. 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja MOKPiI w Szczyrku o możliwości wydzierżawienia pomieszczeń pod działalność

05‑05‑2017 15:36:38

1.MOKPiI im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania wstępnych informacji na temat zamiaru wydzierżawienia pomieszczeń o powierzchni ok. 300 m2, znajdujących się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji przy ulicy Myśliwskiej 34, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym lub edukacyjnym.

2. Informacje zawierające propozycje działań prosimy składać Miejskim Ośrodku Kultury Promocji i Informacji przy ulicy Beskidzkiej 106 (budynek Szczyrkowskiego Centrum Kultury - dawne Kino "Beskid") do dnia 31.05.2017 roku do godz. 15:00.

3.MOKPiI oświadcza, iż niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, negocjacjami, aukcją, przetargiem lub przyrzeczeniem publicznym i nie będzie ponosił kosztów finansowych związanych z przygotowaniem informacji lub brakiem zawarcia umowy ze zgłaszającym.

4.MOKPiI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi przez siebie osobami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja MOKPiI w Szczyrku o możliwości wydzierżawienia pomieszczeń pod działalność

21‑03‑2017 15:14:28

1.MOKPiI im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania wstępnych informacji na temat zamiaru wydzierżawienia pomieszczeń o powierzchni ok. 300 m2, znajdujących się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji przy ulicy Myśliwskiej 34, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym lub edukacyjnym.

2. Informacje zawierające propozycje działań prosimy składać Miejskim Ośrodku Kultury Promocji i Informacji przy ulicy Beskidzkiej 106 (budynek Szczyrkowskiego Centrum Kultury - dawne Kino "Beskid") do dnia 31.03.2017 roku do godz. 15:00.

3.MOKPiI oświadcza, iż niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, negocjacjami, aukcją, przetargiem lub przyrzeczeniem publicznym i nie będzie ponosił kosztów finansowych związanych z przygotowaniem informacji lub brakiem zawarcia umowy ze zgłaszającym.

4.MOKPiI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi przez siebie osobami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja MOKPiI w Szczyrku o możliwości wydzierżawienia pomieszczeń pod działalność

08‑11‑2016 12:52:57
  1. MOKPiI im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania wstępnych  informacji na temat zamiaru wydzierżawienia pomieszczeń o powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych, znajdujących się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji przy ulicy Myśliwskiej 34, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym lub edukacyjnym.

 

  1. Informacje  zawierające propozycje działań prosimy składać Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku do dnia 18 listopada 2016 roku do godz. 15:00.

 

  1. MOKPiI oświadcza, iż niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, negocjacjami, aukcją, przetargiem lub przyrzeczeniem publicznym i nie będzie ponosił kosztów finansowych związanych z przygotowaniem informacji lub brakiem zawarcia umowy ze zgłaszającym.

 

  1. MOKPiI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi przez siebie osobami.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

16‑06‑2016 16:27:20

D.27.2.2016

OGŁOSZENIE
o wynikach  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  samochodu osobowego
Marki Opel Vectra

 

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji informuje, że do przetargu przystąpiła 1 osoba. Ostateczna cena sprzedaży wyniosła 990,00zł brutto – kupujący Pan Krystian Gluza, 43-502 Bronów ul. Miodowa 12.

 

Dyrektor MOKPiI
/-/ Sabina Bugaj

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego

06‑06‑2016 14:56:17

D.27.1.2016


OGŁOSZENIE 
o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  samochodu osobowego

 
1. Organizator przetargu - Sprzedający: Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Myśliwska 34.

2. Przedmiot sprzedaży: samochód osobowy.

   1. Marka/model: Opel Vectra
   2. Nr rejestracyjny: SBI LA70
   3. Nr nadwozia: WOLOJBF19W1272345
   4. Rodzaj/pojemność silnika: benzyna / 2498,00 
   5. Rok produkcji: 1998
   6. Cena wywoławcza: 900 zł 

3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie MOKPiI przy ul. Myśliwskiej 34, 43-370 Szczyrk.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90,00 zł do dnia 14.06.2016. na rachunek bankowy nr 43 1240 4139 1111 0000 5258 6934 lub do kasy MOKPI.
5. Uczestnicy przetargu obowiązani są do postąpienia nie niższego niż 90zł.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
7. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłat ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na konto 43 1240 4139 1111 0000 5258 6934, po otrzymaniu faktury.
8. Jeżeli osoba, która  przetarg wygra nie dokona wymaganej wpłat w określonym terminie, organizator przetargu  odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Wydanie samochodu nastąpi po uiszczeniu przez nabywcę ustalonej ceny w przetargu.

Dodatkowe informacje:
1. Samochód można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym /tel. 33 817 86 36/.
2. Samochód nie posiada  aktualnego  badania technicznego. 
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków  ogłoszenia o przetargu jak również odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
 

                                                                                                
Dyrektor MOKPiI
/-/ Sabina Bugaj
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2016 11:54:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2016 11:54:07
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2017 15:36:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie